06 17

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

Szkolenia z zakresu BHP prowadzone są przy współpracy z firmą Fire BHP
FIRE-BHP Obsługa BHP i PPOŻ  - usługi i szkolenia - www.fire-bhp.pl   


Szkolenie w dziedzinie bhp obowiązuje wszystkich pracowników, bez względu na formę ich zatrudnienia.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

W ramach proponowanych usług oferujemy Państwu pełen zakres szkoleń w zakresie BHP

  • szkolenia wstępne
  • szkolenia okresowe

W zależności od potrzeb klienta proponujemy szkolenia w formie kursu realizowane w siedzibie klienta. Z racji obszaru działań naszych specjalistów obsługujemy teren województwa świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. Zawsze dostosowujemy się do klienta. Kwestia umówienia miejsca odbycia szkolenia jest otwarta.

Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia kursów okresowych w formie samokształcenia kierowanego. Całość kursu począwszy od przygotowania materiałów pod odpowiednie stanowiska, aż po zdanie egzaminu jest realizowana za pośrednictwem internetu. Dokumenty potwierdzające odbycie kursu przesyłane są kurierem.