06 17


Opracowywanie planów ewakuacyjnych 
- nowe plany ewakuacyjne lub aktualizacja istniejących, przedstawione w formie graficznej - format A4, A3. Dodatkowo oznakowanie graficzne rozmieszczenia sprzętu gaśniczego w budynku, głównego wyłącznika prądu itp.