06 17


Przeprowadzanie próbnych ewakuacji
 -
 pełna organizacja ćwiczeń związanych z próbną ewakuacją w zakładzie pracy. 
 
Organizacja obejmuje:
- zgłoszenie ćwiczeń ewakuacyjnych do właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
- stworzenie scenariusza zagrożenia oraz przeprowadzenia akcji ratowniczej,
- praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń - imitacja pożaru, sztuczne zadymienie (bezpieczny dym teatralny), kontrola nad przebiegiem ćwiczeń ewakuacyjnych, po ćwiczeniach omówienie poszczególnych etapów, 
- szkolenie uzupełniające pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji oraz pracodawcy, kadry kierowniczej w zakresie zasad przeprowadzania akcji ratowniczej na terenie zakładu.